Stupaer

symbolik

fortjeneste

   Oversat af Frank Porsgaard fra artikel i "Buddhism Today" skrevet af Manfred Seegers

Stupaer er monumenter for fred i verden. Gennem deres perfekte form, udtrykker disse strukturer sindets klare natur – erkendelsen. De er blevet bygget i tusinder af år i Asien, og de har en gavnlig indflydelse på hele universets energifelt. I løbet af de sidste få år, er stupaer blevet rejst mange andre steder verden rundt. Disse stupaer varierer i størrelse, hvor de højeste i Frankrig og Ungarn måler op til 27 meter. Disse monumenter gør et stort indtryk på mennesker, som oplever dem tæt på. Mange ønsker at vide mere om stupaers symbolik, efter selv at have følt deres kraftfulde velsignelse. Stupaers spirituelle indflydelse anses for at være meget stor. Folk, som nærer agtelse for dem, som deltager i bygningen af dem, eller de, der bor nær ved en stupa, finder at de er kilder til fred, lykke og fremgang.

Selv i dag er de buddhistiske tekster om stupaernes dybere betydning kun delvist oversat. Der findes nogle få bøger om stupaer, såsom: ”Buddhistiske stupaers psyko-kosmiske symbolisme ”, af Lama Govinda, og andre, men mange af de forklaringer, der gives heri, er meget generelle, og harmonerer ofte ikke med de oplysninger der videregives i den tibetanske buddhistiske tradition.

Hvis man imidlertid har mulighed for at deltage aktivt i opførelsen af en stupa, vil man få en masse både teoretisk og praktisk viden fra de lærere og eksperter, som er involveret i byggeriet. Det er en stor glæde, at tage del i hele processen fra planlægningen, til den faktiske konstruktion af stupaen, og lære om alle detaljerne gennem aktiv deltagelse. Det er også en storartet måde at lære mere om sit sind på.

Stupaen repræsenterer Buddhas sind. Desuden er den et udtryk for fællesskabet af praktiserende, sanghaen. Derfor placeres stupaer også på altre sammen med symboler for Buddha og Dharma. Disse ” tre juveler ”, Buddha, Dharma og Sangha, udgør tilsammen den buddhistiske tilflugt.

En stupa er en struktur, som indeholder relikvier fra erkendte mestre. Den fyldes med statuer, små lerfigurer ( tsatsas ), tekster og relikvier, som symboliserer alle buddhaers krop, tale og sind. Før i tiden blev store stupaer fyldt med Kangyur, en samling af Buddhas direkte belæringer, og Tengyur, de indiske mestres kommentarer. Mindre stupaer blev fyldt med Prajnaparamita-teksterne. Stupaens fundament skal fyldes med værdifulde materialer, og den korrekte fyldning er af største vigtighed. Hele processen skal overvåges af kvalificerede lærere.

Forskellige typer af stupaer:

Da forskellige typer stupaer var blevet skabt i tidens løb, nedskrev en mand ved navn Bishukama visse regler for variationer af stupaer i sin tekst: Tsuktor Drime Gyä Chung. De fleste typer har relation til Buddhas gerninger. I denne gruppe findes otte hovedtyper, som direkte henviser til de fire primære og fire sekundære steder, Buddha gav belæringer. Buddha anbefalede sine elever, at de efter hans parinirvana skulle besøge de fire primære steder for at give ofringer, for at bortrense deres formørkende slør. Disse fire steder er: Lumbini, Bodhgaya, Sarnath og Kushinagara.

De otte stupa-typer i den rækkefølge, de relaterer til Buddhas liv:

1.      Lotus-stupaen – denne stupa blev bygget i Lumbini, mens Buddha levede. Hovedstrukturen har form som en lotus, og symboliserer Buddhas fødsel.

2.      Oplysnings-stupaen blev bygget i Bodhgaya af dharmakongen Bimbisara i respekt for Buddhas erkendelse. Den udtrykker elimineringen af de sidste tynde slør og forhindringer aftenen før, han nåede erkendelsen

3.      Visdoms-stupaen eller ”stupaen med 16 indgange” – denne stupa blev bygget til minde om Buddhas første belæringer om De fire ædle Sandheder i Sarnath/Varanasi.

4.      Mirakel-stupaen blev bygget  af en person, der hed Libasi, i Shravasti, hvor Buddha udførte mirakler for at overbevise folk med forkerte anskuelser.

5.      Stupaen for nedstigningen fra Tushita-himlen – denne stupa blev bygget i Shankasa og har mange trin, som henviser til Buddhas nedstigning fra Tushita-himlen. Tushita-riget er et gude-rige, hvor Buddha gav belæringer til sin mor.

6.      Forsoningsstupaen eller Stupaen for enhed blev bygget i Rajgir for at fejre forsoningen med sanghaen efter nogle problemer, som var forårsaget af Buddhas fætter Devadatta.

7.      Stupaen for den Fuldkomne Sejr hentyder til en hændelse i Vaishali kort før Buddhas død, hvor han forlængede sit liv med 3 måneder fordi hans elever bad ham om det.

8.      Parinirvana-stupaen symboliserer opnåelsen af parinirvana i Kushinagara. Stupaens hovedstruktur har form som en klokke, symbolet på Buddhas perfekte visdom.

Den vigtigste af disse otte typer er oplysnings-stupaen.  
Den symboliserer målet for buddhistisk praksis – erkendelsen af sit eget sind, fuldkommen erkendelse. Det indebærer frihed for alle forstyrrende følelser og deres rødder, og den fulde udvikling af sindets kvaliteter. Samtidig er stupaen et symbol på overvindelsen af alle forhindringer og slør.

De fælles elementer for de otte slags stupaer er fundamentet op til løvetronen, og den øverste del fra ringene og opad. Midtersektionen er der hvor formen varierer.

Symbolikken i en oplysnings-stupa.
1.      Vasen til kostbarheder placeres i stupaens basis når fundamentet støbes. Den symboliserer de otte lykkebringende tegn, og Buddhaens uudtømmelige fysiske kvaliteter.

2.      Fundamentet – dette niveau ”som indeholder jorden”  symboliserer de ti positive handlinger i krop, tale og sind.

3.      De tre niveauer over fundamentet repræsenterer de tre juveler, Buddha, Dharma og Sangha.

4.      Løvetronen – en stor firkantet blok over de tre foregående symboliserer en trone. Den er ofte dekoreret med sne-løver. Denne såkaldte ”løvetrone”symboliserer dharmaens uovervindelighed, Buddhas fire frygtløsheder.

5.      Over den indre del af denne blok stikker to trin frem, som repræsenterer de små og store lotusser. Disse lotus-lag står for de Seks befriende Handlinger (Paramitaer ), som er: gavmildhed, etisk disciplin, tålmodighed, vedholdenhed, meditativ koncentration og perfekt visdom.

6.      Tronens overflade – dette er en stor firkantet stenplade, hvor de fire hjørner symboliserer de Fire Umålelige; umålelig kærlighed, medfølelse, fryd og ligevægt.

I de fleste tilfælde er buddha-aspektet placeret ovenpå løvetronen, på en lotus og en sol- og måne-skive. Fundamentets mening gælder også i dette eksempel. Efter at have overvejet sine handlinger, og derfor taget ansvar for sit eget liv, tager man tilflugt, og begynder at udvikle et erkendt udsyn. Dette er grundlaget for faktisk at praktisere dharmaen. De næste trin over tronen og op til stupaens spir, symboliserer de Fem Veje. Hele udviklingen fra det første møde med de befriende belæringer indtil den fulde erkendelse beskrives som vejens fem faser: 1) opbygning. 2) anvendelse. 3) indsigt. 4)meditation. 5) ved vejs ende( i.e. i sidste ende fuld erkendelse).

Disse fem veje/metoder kan forklares i forhold til Hinayana eller Mahayana. Praktiserende, som har Mahayana-potentiale, og som har udviklet det erkendte syn og renset slør i sindet, arbejder med opbyggelsen udfra Mahayana.

7.      Det første trin over tronen henviser til det første niveau af opbyggelse, som indebærer at man opmærksomt iagttager, hvad der er kroppen, følelserne og mentale dannelser; og hvad er ydre fænomener.

8.      Det andet niveau efter tronen symboliserer det mellemste plan af opbyggelse: her skal man indse de fire rigtige aktiviteter, som er: opgive alle negative handlinger, undgå at nye opstår, gøre positive ting og udvikle de positive handlinger man allerede gør.

9.      Det tredje trin efter tronen har at gøre med det højeste niveau af opbyggelse, som består i fordybelse gennem: at vende sit sind mod dharmaen, urokkelig vedholdenhed, ensrettet koncentration og analyse.

10.  Fjerde trin symboliserer de fem evner på foreningsvejen: tillid, vedholdenhed, eftertanke, meditativ koncentration og dyb visdom.

11.  Den uforanderlige basis, der holder vasen – dette niveau symboliserer de fem Kræfter, som er den fulde virkeliggørelse af de fem evner fra det forrige plan.

12.  Vasen til kostbarheder – dette plan henviser til de syv grene af oplysningen på indsigtsvejen: Rette refleksion, klar skelnen, rette vedholdenhed, dyb fryd, rette  færdigheder, dyb meditation, sindsligevægt. I Mahayana er dette trin lig med første bodhisattvatrin.

13.  Den firkantede basis ( ”tre”) for stupaens spir har relation til 2. til 10. Bodhisattva-trin. Den henviser til meditations-vejens Otte-foldige, ædle vej, som består af: Rette anskuelse, rette beslutning, rette tale, rette handlemåde, rette levevis, rette stræben, rette tanke og rette selvfordybelse.

14.  Livets træ ( indeni stupaen og synlig udefra ) er stupaens central-akse. Repræsenterer ti slags transcendent visdom. Disse er forskellige visdoms-aspekter, en Buddha har.

15.  De tretten ringe symboliserer de ti former for kraft, som er ti aspekter af en buddhas visdom; og viden om de tre tider: fortid, nutid og fremtid. De ti former for kraft/magt/evne er følgende: magt over livslængde, magt over sit sind, evne til at materialisere, magt til at ændre karma, magt over fødsel i alle verdener, evne til metamorfose, ønskeopfyldelse, udføre mirakler, oprindelig selvopstået visdom, undervise i dharmaen så alle hører netop den belæring, de har brug for.

16.  Paraplyen med forbindelsesled, som er et af de otte lykkebringende symboler, står for overvindelsen af al lidelse.

17.  Blomsterkransene repræsenterer ornamenterne for alle erkendte buddha-kvaliteter

18.  Månen er et symbol for det relative, erkendte sind og en buddhas visdom

19.  Solen symboliserer ubegrænset medfølelse ( som solens stråler ) og det absolutte, erkendte sind.

20.  Juvelen repræsenterer sindets uforgængelighed, og opfyldelsen af alle ønsker, sindets klare lys.

21.  Buddha-statuen ( på vase-trinet ) repræsenterer erkendelsen af sindets natur på indsigtsvejen, og fuldkommen befrielse fra genfødslernes hjul.

En stupa viser også de forskellige aspekter af betingede forekomster. Buddha forklarer i Ris-spire-sutraen:” Den, der forstår betingede forekomster, forstår fænomener ( dharma ), og den, der forstår fænomener, forstår buddhatilstanden ”. Denne sutra forklarer såvel ydre og indre betingede forekomster, som begge aspekter af årsag og virkning.

I sin ydre form symboliserer en stupa de fem elementer. Den kvadratiske del repræsenterer jord-elementet; den runde del,vasen, repræsenterer vand-elementet; den trekantede sektion, ringene, repræsenterer ild-elementet; halvmånen på spiret står for vind-elementet og solen symboliserer rum. Både den ydre verden og vores krop består af disse fem elementer. Ved at erkende disse elementers rene form, erkender man også de fem rene aspekter af krop og sind.

Fortjenesten ved at bygge en stupa, og gå rundt om den.

Hovedformålet med at bygge en stupa er at hjælpe følende væsner med at rense deres negative indtryk, og samle gode indtryk for at opbygge fortjeneste og visdom, som er en forudsætning for at nå erkendelsen. At bygge en stupa, uanset dens størrelse, mens man holder det højeste syn, vil fjerne slør i sindet, og de gode indtryk oplevet under byggeprocessen vil resultere i intelligens, visdom og alle de andre høje kvaliteter.

Motivationen til at konstruere en stupa, deltagernes og de besøgendes hensigter bør rette sig mod følgende punkter:

1.      Bevarelsen af Dharmaen, Buddhas befriende belæringer.
2.      Den timelige og uendelige gavn for alle levende væsner.
3.      Erkendte mestres fortsatte, altomfattende aktiviteter.
4.      Renselse af formørkende slør, og udviklingen af alle de praktiserendes positive kvaliteter.

Folk, som bor tæt ved en stupa kan fremsætte gode ønsker, lave glidefald eller give gaver. Besøgende vil ofte opleve øjeblikke af klar opmærksomhed. Bare at gå ind i stupaens skygge bringer stor fortjeneste.

Buddha sagde: ”Således er fortjenesten ved at gå rundt om en stupa: fri for de otte uheldige betingelser, vil du blive genfødt i en ædel familie, og du vil opnå stor rigdom. Du vil være fri for forstyrrende følelser, så som gerrighed, og du vil med glæde udvise stor gavmildhed. Du vil have et behageligt ydre, være smuk med perfekt hud, og andre vil være glade for at se dig. Du vil være magtfuld, og velkendt med dharmaen. Du vil altid opnå en lykkelig genfødsel, og vil være begejstret for Buddhas belæringer. Efter virkeliggørelsen af din praksis vil du udføre mirakler, og fortsætte med at opnå de 32 rene tegn og Buddhas 80 fysiske udmærkelser af kroppen ”.

Disse er bare nogle af de fordele man opnår ved at gå rundt om en stupa; der er mange flere. Alene det at se eller røre ved en stupa, eller huske på den eller belæringer om dens kvaliteter; gå igennem en stupas skygge eller blive berørt af vinden, der blæste hen over den, vil gøre ens liv lykkeligere, og i sidste ende resultere i oplysning.

 

Tilbage til toppen